Stručnost

Konstantna edukacija je ključ za pravilan tretman I uspjeh terapije. Shodno tome, kako

ljekari , tako I tehničko osoblje je u konstantnom procesu edukacije I usavršavnja.

Redovni smo učesnici raznih edukativnih seminara, radionica, panel diskusija, kako u

našoj zemlji ,tako I u inostranstvu. Pratimo sve novitete I trendove u stomatološkoj

praksi. Naši spoljni saradnici su afirmisani I dokazani stručnjaci u svojim poljima.

Saradjujemo sa najboljim protetskim laboratorijama naše regije. Sve to samo zbog jednog

cilja, a to je, kvalitetnim pristupom, stručnim radom, do srećnog I zadovoljnog pacijenta.